HOME

Kompletne rozwiązania ścian osłonowych - fasady


Systemy lekkich ścian osłonowych, należący do grupy materiałowej 2.1 i 1.0, posiadające bardzo dobre współczynniki dochodzące do Ur = 1,7W/(m2 K) dla słupa i rygla. Osiągane wyniki izolacyjnosci akustycznej dla częsci przeziernej do Rw(C;Ctr) = 43(-2,-7) dB a dla pasa podokiennego Rw (C;Ctr) = 56(-3,-9) dB, umożliwia wykorzystanie fasad w miejscach narażonych na duże natężenie hałasu - np. w ruchliwych punktach w miastach, na lotniskach itp ... Posiadają słupy o momencie bezwładności nawet do 2048 cm4 - umożliwia to wykonywanie konstrukcji o znacznych gabarytach bez użycia stali i dodatkowych mocowań. Odporność ogniowa pasa nadprożowo - podokiennego wynosi Ei 30 i Ei 60. Systemy znalazły zastosowanie w nowej siedzibie Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie.

M4 SOLAR STRUKTURAL

System M4 SOLAR STRUKTURAL przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego daje możliwość konstruowania i wytwarzania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego. Pozwala na osiągnięcie izolacji termicznej w zakresie grup materiałowych RMG 2.1 - 1 według normy DIN 4108. Konstrukcja nośna systemu M4 SOLAR STRUKTURAL składa się z profili aluminiowych o szerokości 55mm. System ten charakteryzuje się szczególną estetyką i lekkością konstrukcji, z zewnątrz nie widzimy żadnych profili aluminiowych: wypełnienia są oddalone od siebie 16mm, widoczna szerokość profili w wewnątrz pomieszczenia wynosi 98,40mm (dotyczy to zarówno słupów i ryglii). Wykonujemy kwatery stałe jak również odchylne na zewnątrz. System daje możliwość mechanicznego zabezpieczenia szyb zewnętrznych w sposób ciągły oraz punktowy.


M3 SOLAR SEMI STRUKTURAL

System M3 SOLAR SEMI STRUKTURAL przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego daje możliwość konstruowania i wytwarzania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego. Pozwala na osiągnięcie izolacji termicznej w zakresie grup materiałowych RMG 2.1 - 1 według normy DIN 4108. Konstrukcja nośna systemu M3 SOLAR SEMI STRUKTURAL składa się z profili aluminiowych o szerokości 55mm. System ten charakteryzuje się szczególną estetyką i lekkością konstrukcji: wypełnienia są oddalone od siebie 16mm, widoczna szerokoś aluminium z zewnątrz to 44mm, widoczna szerokość profili w wewnątrz pomieszczenia wynosi 98,40mm (dotyczy to zarówno słupów i ryglii). Wykonujemy kwatery stałe jak również odchylne na zewnątrz.

FASADA SŁUPOWO - RYGLOWA M6 SOLAR STANDARD

System lekkich ścian osłonowych, należący do grupy materiałowej 2.1 i 1.0, posiadający bardzo dobry współczynnik UR = 1,7W/(m2 K) dla słupa i rygla. Osiągnięty wynik izolacyjnosci akustycznej dla częsci przeziernej wynosi Rw(C;Ctr) = 43(-2,-7) dB a dla pasa podokiennego Rw (C;Ctr) = 56(-3,-9) dB, umożliwia wykorzystanie fasady w miejscach narażonych na duże natężenie hałasu - np. w ruchliwych punktach w miastach, na lotniskach itp ... Posiada słupy o momencie bezwładności nawet do 2048 cm4 - umożliwia to wykonywanie konstrukcji o znacznych gabarytach bez użycia stali i dodatkowych mocowań. W fasadzie można stosować okna standardowe lub okna o niewidocznym zarysie z zewnątrz, z niewidocznym skrzydłem lub obrotowe. System M6 występuje również w wariancie "pozioma linia" oraz wersji strukturalnej - bez widocznych listew dociskowych. Odporność ogniowa pasa nadprożowo - podokiennego wynosi Ei 30 i Ei 60. System znalazł zastosowanie w nowej siedzibie Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie.


FASADA SŁUPOWO - RYGLOWA M6 SOLAR STANDARD STRUKTURAL

System M3 SOLAR SEMI STRUKTURAL przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego daje możliwość konstruowania i wytwarzania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego. Pozwala na osiągnięcie izolacji termicznej w zakresie grup materiałowych RMG 2.1 - 1 według normy DIN 4108. Konstrukcja nośna systemu M3 SOLAR SEMI STRUKTURAL składa się z profili aluminiowych o szerokości 55 mm. System ten charakteryzuje się szczególną estetyką i lekkością konstrukcji: wypełnienia są oddalone od siebie 16 mm, widoczna szerokoś aluminium z zewnątrz to 44 mm, widoczna szerokość profili w wewnątrz pomieszczenia wynosi 98,40 mm (dotyczy to zarówno słupów i ryglii). Wykonujemy kwatery stałe jak również odchylne na zewnątrz.

System fasad w przekroju.

 

 

 

Fasada w kształcie okrągłym.

Fasda z profili aluminiowych i szkła.Fasada.

Fasada z aluminium i szkła z oknami otwieranymi.przekrój przez system fasadowy.

 

System posiada stosowne certyfikaty i dopuszczenia do użyteczności.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAGUS" 76-024 Świeszyno 38C k/Koszalina tel./fax (094) 340-60-71 tel. kom. 0 602 376 106   e-mail: fagus@fagus.pl